Category: Technology

 • A Poem: Digital Daydreams in a Blinking World

  A Poem: Digital Daydreams in a Blinking World

  In the neon glow of our digital age,Where seconds waltz on a fleeting stage,The human mind, a restless rover,Chasing attention spans that slip over. Fast clips flicker on the mobile screen,Double-speed sound, a hurried scene.Everyday life, a whirlwind of light,Yet, in the speed, we lose our sight. Forty-seven seconds, a fleeting gaze,A study’s echo from…

 • [Company Name] AI Ethics Policy [Year] template

  [Company Name] AI Ethics Policy [Year] template

  I have put together a template for and AI Ethics Policy, with some suggestions for what to include in each section of what could be your AI policy:

 • Unveiling the Power of Language Machines

  Unveiling the Power of Language Machines

  In technology, a revolution is brewing, not in self-driving cars or robotic assistants, but in the captivating world of artificial intelligence (AI) and its profound impact on human language. Large language models (LLMs), a groundbreaking branch of AI, have emerged as the key to unlocking a new era of possibilities, where machines can comprehend our…

 • #simpleai Machine learning-systemen zijn problematisch

  #simpleai Machine learning-systemen zijn problematisch

  Een van de nuttigste teksten voor iedereen die de technische industrie behandelt, is het beroemde essay van George Orwell, Politics and the English Language. Orwells focus in het essay lag op het politieke taalgebruik om, zoals hij het uitdrukte, “leugens waarheidsgetrouw te laten klinken en moord respectabel te maken, en een schijn van stevigheid te…

 • De verborgen energieslurpers – Tiktok en Youtube

  De verborgen energieslurpers – Tiktok en Youtube

  U die er alles aan doet om elektriciteit te besparen wanneer de prijzen stijgen – tijd om te bezuinigen op mobiel surfen gestreamde films en games. De datacenters die digitale media gebruiken zijn gigantische energieslurpers.

 • Limiet eenvoudig onderwijzen met behulp van online calculator

  Limiet eenvoudig onderwijzen met behulp van online calculator

  Er zijn verschillende technische methoden om academici te onderwijzen over grenzen. Desondanks hebben mensen moeite om het onderwerp te begrijpen vanwege de rijkdom ervan. De tijd dat deze spanning een nachtmerrie was voor studenten is echter al lang voorbij. Nu, dankzij de introductie van een vrije oneindige limietcalculator, kunnen ze allemaal het begrip limieten snel…

 • Wat is omgekeerde ETL en waarom heb je het nodig

  Wat is omgekeerde ETL en waarom heb je het nodig

  Reverse ETL stelt datateams in staat om eenvoudig bulkgegevens voor te bereiden, deze buiten het clouddatawarehouse te verplaatsen en te operationaliseren voor hun organisatie. Gegevens zijn nuttig, maar de werkelijke waarde ervan wordt alleen gerealiseerd wanneer ze bruikbaar worden gemaakt.

 • Wat is Reverse ETL?

  Wat is Reverse ETL?

  De data-engineeringindustrie is geëvolueerd van Extract, Transform, Load (ETL) naar ELT, waarbij ruwe gegevens van het bronsysteem worden gekopieerd en in een datawarehouse of data lake worden geladen en vervolgens worden getransformeerd.De huidige trend is om een nieuwe aanpak te hanteren, genaamd “reverse ETL”, het proces van het verplaatsen van gegevens van een datawarehouse naar…