Category: Data Analysis

 • Bitcoin vs Gold: Navigating the Environmental Landscape with New Insights

  Bitcoin vs Gold: Navigating the Environmental Landscape with New Insights

  In the dynamics of investments, Bitcoin and gold have emerged as key players, each with unique appeal. Beyond financial considerations, the environmental impact of their respective mining processes has become a focal point for scrutiny. This article delves deeper into the intricate details of Bitcoin and gold mining, considering recent developments such as Bitcoin halving…

 • The Ultimate Tech Stack for Building a Content Creator with OpenAI GPT-4 API

  The Ultimate Tech Stack for Building a Content Creator with OpenAI GPT-4 API

  In AI development, having a powerful and reliable tech stack is crucial. Google Cloud Platform (GCP) offers comprehensive tools and services to help you build and deploy AI products efficiently. This article explores a robust tech stack utilizing GCP services, including Cloud Run, Firestore, Secret Manager, and more, to create a proof-of-concept content creation and…

 • 60+ and still going strong as a software developer

  60+ and still going strong as a software developer

  You are never too old to do software development. If you feel like 40 is too old, you are wrong. A survey conducted by a leading tech publication found that the number of software developers aged 40 and above has been steadily increasing over the years. This indicates that more seasoned professionals choose to stay…

 • Unveiling the Power of API Access to LLMs

  Unveiling the Power of API Access to LLMs

  Our previous explorations delved into the fascinating world of large language models (LLMs) and their remarkable ability to process, understand, and generate human language. We also examined the various approaches to implementing LLMs, empowering you with the knowledge to harness their power in your applications. Today, we embark on a journey to uncover the world…

 • #simpleai Maskinlæringssystemer er problematiske

  #simpleai Maskinlæringssystemer er problematiske

  En af de mest nyttige tekster for alle, der dækker teknologiindustrien, er George Orwells berømte essay, Politik og det engelske sprog. Orwells fokus i essayet var på den politiske brug af sprog til, som han udtrykte det, “at få løgne til at lyde sandfærdige og mord respektable og at give et skær af soliditet til…

 • #simpleit: Sådan opbygges en dataplatform uden et budget

  #simpleit: Sådan opbygges en dataplatform uden et budget

  Denne artikel er til små virksomheder, der måske ikke har et dedikeret datateam eller kun en enkelt ressource til at drive en dataplatform. Fokus i denne artikel er på en opsætning af en dataplatform for små virksomheder. Denne artikel har til formål at vise, hvordan du opretter den bedste dataplatform til din organisation uden et…

 • Sådan kodes Oauth i en cloudfunktion ved hjælp af Python

  Sådan kodes Oauth i en cloudfunktion ved hjælp af Python

  En RESTful API er et arkitektonisk design til en API (Application Program Interface), der bruger HTTP-anmodninger til at få adgang til og bruge data. OAuth er en godkendelsesprotokol, der giver dig mulighed for at godkende, at et program interagerer med et andet på dine vegne uden at give din adgangskode væk.

 • #visualizing: Et netværkskort over din forbindelse på Linkedin

  #visualizing: Et netværkskort over din forbindelse på Linkedin

  Har du ønsket at visualisere de data, der findes på din Linkedin-konto, vil jeg vise måder, hvordan du kan downloade dine data fra Linkedin og bruge Python Notebook til at foretage forskellige visualiseringer af dine LinkedIn-data for at få en dybere forståelse af dine forbindelser og kontakter.

 • #datapipeline: YouTube Analytics til BigQuery med Airbyte

  #datapipeline: YouTube Analytics til BigQuery med Airbyte

  Du kan ikke bare stole på YouTube selv til at udlede maksimal værdi for din virksomhed. Faktisk har du brug for en kombination af YouTube og Googles BigQuery, så du kan gøre mere robust analytisk indsigt og til gengæld drive øget omsætning og vækst til din YouTube-kanal. I denne datapipeline demonstrerer vi, hvordan du nemt…

 • Truede sprog rundt om i verden

  Truede sprog rundt om i verden

  For nylig i min newsfeed, kom jeg til at se en note om, at 21 februar var den internationale modersmål fest dag, denne “pirret min interesse” yderligere, så jeg begyndte at læse op på, hvad fejringen handlede om, og det fører mig ind i området af truede sprog.