Author: Torbjorn Zetterlund

 • Ein Gedicht: Über Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit

  Altersdiskriminierung und Frauenfeindlichkeit sind zwei Plagen unserer Zeit, die uns unserer Würde berauben und unsere Vernunft und unseren Reim trüben. Denn einige werden nach ihrem Alter beurteilt und ihnen wird gesagt, dass sie ihre besten Jahre verloren haben, ihre Weisheit, Fähigkeiten und ihr Wissen, die alle als Verbrechen angesehen werden. Während andere allein aufgrund des […]

 • Et digt: Om alderisme og kvindehad

  Alderisme og kvindehad er to plager i vores tid, der frarøver os vores værdighed og skygger for vores fornuft og rim. For nogle bliver bedømt på deres alder og får at vide, at de har mistet deres bedste alder, deres visdom, færdigheder og viden, alt sammen betragtet som en forbrydelse. Mens andre nedgøres alene på […]

 • Een gedicht: Over ageisme en vrouwenhaat

  Ageisme en vrouwenhaat zijn twee plagen van onze tijd, die ons beroven van onze waardigheid en onze rede en rijm vertroebelen. Want sommigen worden beoordeeld op hun leeftijd en verteld dat ze hun hoogtepunt hebben verloren, hun wijsheid, vaardigheden en kennis, allemaal beschouwd als een misdaad. Terwijl anderen worden gekleineerd op basis van geslacht alleen, […]

 • A poem: About ageism and misogyny

  A poem: About ageism and misogyny

  Ageism and misogyny, are two plagues of our time, That rob us of our dignity and cloud our reason and rhyme. For some are judged by their age, and told they’ve lost their prime, Their wisdom, skills and knowledge, all considered a crime. While others are belittled based on gender alone, Their worth and value […]

 • En dikt: Om ålderism och kvinnohat

  Ålderism och kvinnohat, är två plågor i vår tid, Som berövar oss vår värdighet och fördunklar vårt förnuft och rim. För vissa bedöms efter sin ålder och får höra att de har förlorat sin prime, deras visdom, färdigheter och kunskap, alla betraktas som ett brott. Medan andra förringas enbart baserat på kön, ifrågasätts deras värde […]

 • En Dikt: Om uppväxtens Vendelsömalm

  En Dikt: Om uppväxtens Vendelsömalm

  Från Götabergsvägen i Vendelsömalm, tog jag snarvägen över Gasslanders trädgård. Genom Evabergsparken jag gick, till Vendelsömalmsskolan jag strävade. På kvällen vi hängde i Vendelsömalms eller Brandbergens ungdomsgård, när ungdomsgården var stängt. Vi gick hem till en vän eller På kiosken vi möttes för att planera, nästa kvällsaktion, stöld av frukt kanske. På vintern spelade vi […]

 • En Dikt: Om Ungdomsåren

  En Dikt: Om Ungdomsåren

  Vi gick till skolan med steg säkra, Hem igen på egna ben. Vi sprang om vi var sena, Och lekte på gatan hela kvällen. Vi gick hem till en vän, frågade om vi kunde leka, Lekte kurragömma, kramade bakom en buske. Sommaren tillbringade vi med bad, Blöta badkläder på vägen hem på cykeln vi hade. […]

 • Xdebug a PHP docker container in VS Code

  Xdebug a PHP docker container in VS Code

  This is the 2nd installment on debugging PHP applications running in a docker container with Xdebug on VS Code. You can find out how I set up a Docker Container for Apache + MySQL + PHP + Xdebug and Codeigniter on macOS using Docker. In this article, I will cover how you configure Xdebug for […]

 • En Dikt: Kampen om vår planet

  En Dikt: Kampen om vår planet

  På slutet av 50-talet föddes jag, Naturen blomstrade, men människans fotavtryck började öka. Miljömedvetenhet var inte på agendan, Industriell utveckling, ledde till en gråare framtid. På 60-talet, började man prata om miljön, Naturvård och bevaring, blev en mänsklig rättighet. Men många ignorerade, varningens röst, Och fortsatte att förstöra, det vi älskar mest. 70-talet, en tid […]

 • A Poem: About my time on planet earth

  A Poem: About my time on planet earth

  1950, a time of rebuilding, Europe rising, from the ashes of war. The Marshall Plan, a beacon of hope, A new future, for the people to cope. The 60’s, a decade of change, Youth in revolt, a call for rearrange. Civil rights, peace, and love, they sought, A better world, is what they fought. The […]