crowd of people black and white photo

En Dikt: Strömmar av Förändring

I riket där drömmar möter den kalla verkligheten,
Upprullas en saga, en kollision av storslagenhet och praktik.
Regeringen föreställer sig en framtid så grön,
Jobb, export och klimatförändring, eller så det verkar.

Men i denna vision lurar en osynlig fantom,
Billig grön elektricitet, en spegelbild, det verkar.
Ett nödanrop från Svenska kraftnät, ett rop på makt,
Ny elproduktion, en brådskande strid.

Industrierna i Norrland byggda på ett skört hopp,
Sveriges löfte om grön energis omfattning.
Utan det, en skälvning genom framtidens plan,
Ett hot mot jobb, exportinkomst, en dilemma att övervinna.

Regeringens vision, en klimatövergång i stort,
Elbilar, bussar, flygplan som korsar landet.
Men Svenska kraftnät varnar för ett kommande behov,
Att utvidga elproduktionen, en Herkules-uppgift.

Motsvarande Stockholms årliga konsumtion,
En fördubbling av produktionen, en skrämmande antagande.
Ändå ligger frågan kvar i det kollektiva sinnet,
Hur ska denna kraftansträngning utformas?

Investeringar måste öka, eller framtiden blir mörk,
Norra Sverige går från överskott till elbristens sörja.
Södra Sverige, redan i underskottets svep,
Står inför utmaningar ännu mer förtvivlade än idag.

Effektiv vätgaseledning, en pipelines saga,
Osagt av politiker, en skör vision.
Monumentala beslut, bara regeringen kan fatta,
Men de är på efterkälken, som utmaningarna förmedlar.

Kärnkraft, regeringens föreslagna botemedel,
Ett svar på framtida el, försäkrar de.
Men tidslinjen omöjlig, en skrämmande uppgift,
Stora reaktorers konstruktion, ett decennium som bäst.

SMR, hoppet för framtiden, ännu inte i sikte,
En chansning med kostnader, lönsamhetens kamp.
Dela risker, subventioner, skattebetalarens pris,
En obekväm dans, när ambitioner tar sin avgift.

Målen på vägkartan, en deadline inte nära,
Innan 2035 måste två reaktorer dyka upp.
Bortom nödsituationen, elnätets SOS-ljud,
En ambition kolliderar med djup verklighet.

Billig grön el, en dröm i fara,
Ambitioner faller samman inför komplexiteten.
I kollisionen mellan drömmar och verklighetens makt,
En regering blind för tak, en potential i klart dagsljus.

Fem miljoner tak, en duk att veckla ut,
Med sol, vind och bergvärme, en berättelse osagd.
Subventioner för medborgarnas kraftmix,
En vinst-vinst-scenario, bryter politikens fix.

Individuella tak stärkta i övergången,
En fokus på medborgare, en grön hållning.
Pengar talar, och subventioner banar vägen,
En lösning dold i dagsljusets sken.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *