Torbjorn Zetterlund

Sun 03 2023
Image

En Dikt: Njut av färden genom Sextiosex

by bernt & torsten

I livets väv, vävd med trådar fina,
Sextiosex år har passerat, där tiden går sina.
En resa av ansikten, ett förflutet i parad,
Oändligt många själar mötts, minnen samlats här.

Namn som viskningar, flyktiga och försvunna,
I tillvarons dans rör de sig bortom grunna.
En symfoni av möten, ett kaos av år,
Vissa etsade i ditt hjärta, andra i tårars spår.

Genom livets årstider har du gått och pratat,
Träffat främlingar och vänner, delat ögonblick du klockat.
Filmer, musik, sport, en mosaik av fröjd,
I minnens teater glimmar de klart och högt.

Politik, en scen där historien rullar ut,
En väv av berättelser, sagor som är tysta nu.
Men tiden, den tysta tjuven, tar sin tribut,
Suddar ut namn, lämnar historier där de slut.

Ansikten bekanta, ändå namn glider bort,
En pusselbit av minnet där tankar ofta går fort.
I galleriet av erinringar, en bleknad skylt,
Ändå försvinner aldrig kopplingarnas kraft.

Att åldras är att smaka på ett liv väl förtjänt,
En resa genom skratt, där lärdomar hämtas intakt.
I glädjen av färden, med dess svängar och krökar,
Värdesätta ögonblick, när det gamla hjärtat längtar.

För varje möte lämnar en märkning, ett spår,
Ett delat skratt, en stunds omfamning så klar.
I minnets mosaik suddas vissa detaljer,
Men kopplingarnas påverkan, den varar och består.

Så omfamna det glömska, namnen som försvinner,
För livets stora väv är inte bunden av ramar, ej heller skinner.
I åldrandets höst, där reflektionerna blommar,
Värdera berättelserna, låt de glömda namnen komma.

Sextiosex år berättar en historia, rik och djup,
Av skratt och sorg, av löften att hålla i stövel och sko.
På livets stora teater, där roller sammanflätas,
Har du spelat din del, i denna storslagna gestaltning.

Att åldras är konsten att njuta av färden,
En väv vävd med glädje och stolthet i värden.
I tidens ekon, där minnen vilar och bor,
Har du levt väl, med öppna armar och stor kärlek i ditt spår.

Share: