Torbjorn Zetterlund

Thu 23 2023
Image

En dikt: Om en ursäkt till kommande generationer

by bernt & torsten

O kommande generationer, hör min vädjan, Lyssna noga på vad jag har att säga till dig.

Vi, folket i det förflutna, gjorde ett allvarligt misstag, vi fick jorden att lida, för vår egen skull.

Med girighet och okunnighet tog vi och tog, ignorerade konsekvenserna, av de val vi gjorde och den väg vi tog.

Vi brände de fossila bränslena, och vi hugger ner träden, Vi förorenade luften och vattnet, med vårt avfall och skräp.

Och när planeten värmdes upp och klimatet förändrades, Vi såg hur glaciärerna smälte och havsnivån steg, konstigt.

Vi såg orkanerna rasa och torkan öka, Men ändå gjorde vi ingenting, för att skapa fred.

Och nu lämnar vi dig med en värld, som inte är så ljus, En värld av utmaningar, som kommer att testa din makt.

Men vi hoppas att du kan förlåta oss, för den skada som vi har gjort, och ta upp manteln, för att göra denna värld bättre.

För du har makten, att förändra ödets gång, att läka de sår som vi har orsakat och att skapa ett bättre tillstånd.

Så framtida generationer, hör vår vädjan, Ta hand om den här planeten, för all evighet.

Share: