Torbjorn Zetterlund

Thu 16 2023
Image

En dikt: Om ålderism och kvinnohat

by bernt & torsten

Ålderism och kvinnohat, är två plågor i vår tid,
Som berövar oss vår värdighet och fördunklar vårt förnuft och rim.
För vissa bedöms efter sin ålder och får höra att de har förlorat sin prime,
deras visdom, färdigheter och kunskap, alla betraktas som ett brott.

Medan andra förringas enbart baserat på kön,
ifrågasätts deras värde och värde, som om de är okända.
Dessa fördomar går djupt och kan vara svåra att skaka,
För de är rotade i en kultur, som är trångsynt och falsk.

Men vi måste höja oss över det och kämpa för det som är rätt,
Och krossa stereotyperna, som dämpar vår framtids ljus.
För alla förtjänar en chans, att leva sina liv med stolthet,
Att värderas för vem de är, och inte bara deras ålder eller sida.

Så låt oss bryta dessa kedjor och omfamna våra olikheter,
För i vår mångfald ligger våra största styrkor och sinnen.
För ålderism och kvinnohat, har ingen plats i vår värld,
Och det är upp till oss att stå upp och göra deras grepp oförstört.

Share: