Torbjorn Zetterlund

Thu 02 2023
Image

En dikt: Climate Change Greenwashing

by bernt & torsten

Och ändå, trots våra bästa avsikter, finns det en sak som återstår, Ett hot som vilar över oss alla, en orsak till vårt förakt.

Det är förändringen av vår planet, och den vägtull den tar på jorden, En kamp mot de krafter som orsakar det så mycket ont.

Vi kan inte bara prata om det, eller hoppas att det kommer att gå, Vi måste agera snabbt och låta våra handlingar visa sig.

Vi kan inte bara greenwasha, eller låtsas att vi har så rätt, Vi måste göra verkliga förändringar och göra en bra kamp.

För att flyga överallt, lägger bara till problemets omfattning, och att bli ersatt av robotar, påskyndar bara dess lutning.

Så låt oss alla förenas och hitta ett sätt att göra vår del, för våra barns skull och vårt hjärtas framtid.

För om vi inte agerar nu, kanske vi aldrig får en ny chans, Att bevara skönheten i vår värld och ge den en dans till.

Share: