Tag: Google Analytics

  • Dataprojekt: Python med Google Analytics API

    Dataprojekt: Python med Google Analytics API

    I den här artikeln tar jag dig igenom detaljerna för att skriva en Python Notebook-kod för att extrahera data från Google Analytics (GA4) med hjälp av Google API Python-biblioteket för att komma åt Google Analytics.