Torbjorn Zetterlund

Thu 23 2023
Image

Et digt: Om en undskyldning til kommende generationer

by bernt & torsten

Åh fremtidige generationer, hør min bøn, Lyt nøje til, hvad jeg har at sige til dig.

Vi, fortidens mennesker, begik en alvorlig fejl, Vi fik Jorden til at lide for vores egen skyld.

Med grådighed og uvidenhed tog og tog vi konsekvenserne af de valg, vi tog, og den vej, vi tog.

Vi brændte de fossile brændstoffer, og vi fældede træerne, vi forurenede luften og vandet med vores affald og affald.

Og da planeten blev varmere, og klimaet ændrede sig, så vi, hvordan gletsjerne smeltede, og havniveauet steg, mærkeligt.

Vi så orkanerne rase, og tørken tage til, men vi gjorde stadig intet for at skabe fred.

Og nu efterlader vi dig med en verden, der ikke er så lys, En verden af udfordringer, der vil teste din magt.

Men vi håber, at I kan tilgive os, for den skade, vi har gjort, og tage kappen op for at gøre denne verden bedre.

For I har magten til at ændre skæbnens gang, til at hele de sår, vi har forårsaget, og til at skabe en bedre tilstand.

Så fremtidige generationer, hør vores bøn: Pas på denne planet, i al evighed.

Share: