Category: Data Analysis

 • The Ultimate Tech Stack for Building a Content Creator with OpenAI GPT-4 API

  The Ultimate Tech Stack for Building a Content Creator with OpenAI GPT-4 API

  In AI development, having a powerful and reliable tech stack is crucial. Google Cloud Platform (GCP) offers comprehensive tools and services to help you build and deploy AI products efficiently. This article explores a robust tech stack utilizing GCP services, including Cloud Run, Firestore, Secret Manager, and more, to create a proof-of-concept content creation and…

 • 60+ and still going strong as a software developer

  60+ and still going strong as a software developer

  You are never too old to do software development. If you feel like 40 is too old, you are wrong. A survey conducted by a leading tech publication found that the number of software developers aged 40 and above has been steadily increasing over the years. This indicates that more seasoned professionals choose to stay…

 • #simpleai Machine learning-systemen zijn problematisch

  #simpleai Machine learning-systemen zijn problematisch

  Een van de nuttigste teksten voor iedereen die de technische industrie behandelt, is het beroemde essay van George Orwell, Politics and the English Language. Orwells focus in het essay lag op het politieke taalgebruik om, zoals hij het uitdrukte, “leugens waarheidsgetrouw te laten klinken en moord respectabel te maken, en een schijn van stevigheid te…

 • #simpleit: Hoe bouw je een dataplatform zonder budget

  #simpleit: Hoe bouw je een dataplatform zonder budget

  Dit artikel is bedoeld voor kleine bedrijven die mogelijk geen speciaal gegevensteam of slechts één bron hebben om een gegevensplatform te beheren. De focus van dit artikel ligt op het opzetten van een dataplatform voor kleine bedrijven. Dit artikel is bedoeld om te laten zien hoe u het beste dataplatform voor uw organisatie kunt maken…

 • Oauth coderen in een cloudfunctie met Python

  Oauth coderen in een cloudfunctie met Python

  Een RESTful API is een architectonisch ontwerp voor een API (Application Program Interface) die HTTP-verzoeken gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens en deze te gebruiken. OAuth is een verificatieprotocol waarmee u een toepassing kunt goedkeuren die namens u met een andere communiceert zonder uw wachtwoord weg te geven.

 • #visualizing: Een netwerkkaart van je connectie op Linkedin

  #visualizing: Een netwerkkaart van je connectie op Linkedin

  Als u de gegevens op uw Linkedin-account wilt visualiseren, zal ik manieren laten zien hoe u uw gegevens van Linkedin kunt downloaden en Python Notebook kunt gebruiken om verschillende visualisaties van uw LinkedIn-gegevens te maken om een dieper inzicht te krijgen in uw connecties en contacten.

 • #datapipeline: YouTube Analytics naar BigQuery met Airbyte

  #datapipeline: YouTube Analytics naar BigQuery met Airbyte

  Je kunt niet simpelweg vertrouwen op YouTube zelf om maximale waarde voor je bedrijf te ontlenen. In feite heb je een combinatie van YouTube en Google’s BigQuery nodig, zodat je robuustere analytische inzichten kunt maken en op zijn beurt meer inkomsten en groei naar je YouTube-kanaal kunt genereren. In deze gegevenspijplijn laten we zien hoe…

 • Wat is omgekeerde ETL en waarom heb je het nodig

  Wat is omgekeerde ETL en waarom heb je het nodig

  Reverse ETL stelt datateams in staat om eenvoudig bulkgegevens voor te bereiden, deze buiten het clouddatawarehouse te verplaatsen en te operationaliseren voor hun organisatie. Gegevens zijn nuttig, maar de werkelijke waarde ervan wordt alleen gerealiseerd wanneer ze bruikbaar worden gemaakt.

 • Wat is Reverse ETL?

  Wat is Reverse ETL?

  De data-engineeringindustrie is geëvolueerd van Extract, Transform, Load (ETL) naar ELT, waarbij ruwe gegevens van het bronsysteem worden gekopieerd en in een datawarehouse of data lake worden geladen en vervolgens worden getransformeerd.De huidige trend is om een nieuwe aanpak te hanteren, genaamd “reverse ETL”, het proces van het verplaatsen van gegevens van een datawarehouse naar…

 • #datapipeline: Serverless Data Pipeline implementeren naar GCP met Terraform

  #datapipeline: Serverless Data Pipeline implementeren naar GCP met Terraform

  Ik heb onlangs een datapijplijn gebouwd die ik heb geschreven in een artikel data pipeline het uurtarief voor elektriciteit, wat ik niet heb uitgelegd was hoe ik het heb geïmplementeerd op het Google Cloud Platform. In dit artikel laat ik je zien hoe ik Terraform heb gebruikt om het te implementeren op het Google Cloud…