Sort by:
View:
https://torbjornzetterlund.com/wp-content/uploads/2012/06/www-960x579_c.jpg

Hur blockchain kommer att förändra industrier


Blockchain, en framväxande teknisk innovation, är en metod för att dokumentera data via en digital register som registrerar och verifierar transaktioner, överenskommelser och avtal. Tekniken möjliggör omedelbar överföring av digitala tillgångar och minskar – eller helt tar bort – behovet av mellanhänder (t.ex. banker och andra finansiella tjänster).

https://torbjornzetterlund.com/wp-content/uploads/2017/12/null-1-960x472_c.jpeg

How blockchain is going to change industries – the easy guide


Blockchain, an emerging technological innovation, is a method of documenting data via a digital ledger that records and verifies transactions, agreements and contracts. The technology allows immediate transfer of digital assets and reduces – or completely removes – the need for intermediaries (e.g. banks and other financial service providers).

Menu